เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

08 ต.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และของที่ระลึกเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด