รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้เชิญดอกไม้พระราชทาน มอบให้แก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

05 ก.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เชิญดอกไม้พระราชทาน โดยมี นายหยาง ซิน (Mr.Yang Xin) Charge d’Affaires ad interim Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand เป็นผู้รับมอบ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด