องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบยาพระราชทานแก่ กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในเรือนจำ

23 พ.ค. 2564
0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 13.54 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ยาพระราชทาน แก่นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จำนวน 30,000 เม็ด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ภายในเรือนจำ โดยเฉพาะเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีพระประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทย และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดนั้น ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งคำนึงถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกคนภายในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทย

 
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
23 พฤษภาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด