ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับนำไปช่วยเหลือชุมชนและแรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

19 พ.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.34 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10,000 เม็ด สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนและผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในชุมชนและแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยารักษาโรคโควิด-19 อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงมีพระวินิจฉัยให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10,000 เม็ด เพื่อพระราชทานแก่กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตหลักสี่

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นับเป็นความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19 พฤษภาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด