ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

21 เม.ย. 2564
1

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำพระทัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อยู่ในขณะนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.03 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ห้องประกอบอาหารตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจว พระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ด้วยมีพระประสงค์ให้บุคลากรที่เป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในห้วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ทรงห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนชาวไทย อาทิ โปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่องเมนูข้าวผัดหยางโจว พร้อมน้ำดื่มรวม 300 ชุด เพื่อเชิญไปมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมาด้วย นับเป็นความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญเสียสละเพื่อประเทศชาติ ให้รอดพ้นและฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 … สู่วิถีชีวิตใหม่อย่างปกติสุขโดยเร็ว

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
21 เมษายน 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด