องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปในงานพิธีบวงสรวง และรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

25 มี.ค. 2564
0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วพระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมพระราชทานผ้าสไบแก่นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำอำเภอ โดยอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นและนำอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ ณ ฐานรองรับ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2477 เพื่อเป็นการรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละจนได้รับชัยชนะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาด้วย โดยมีการจัดงานสมโภชน์เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดย สตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา จากหลายภาคส่วน ที่พร้อมใจกันแต่งชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงิน คาดสไบทอง โดยใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน พร้อมทั้งนำทำนองเพลงและเนื้อร้องมาผสมกับดนตรีมโหรีโคราช อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน

อนึ่ง องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีตำหนักทิพย์พิมาน เป็นที่ประทับ และทรงมีหอศิลป์พิมานทิพย์ เป็นที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพทางศิลปะของพระองค์ และมีโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยต่าง ๆ ณ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้น ยังทรงจัดทีมสัตวแพทย์เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สัตว์ทิพย์พิมานมาช่วยดูแลสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่ง ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่ง และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา อย่างหาที่สุดไม่ได้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงผูกพันกับชาวโคราชเป็นอย่างยิ่ง ดั่งเคยมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จ ไปทรงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ความว่า

“เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว
และก็จะเป็นตลอดไป”

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
25 มีนาคม 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด