พิธีเชิญ ส.ค.ส และไดอารี่ พระราชทาน ประจำปี 2564แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

04 ก.พ. 2564
0

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. และไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. และไดอารี่พระราชทาน แก่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่18-28 มกรคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามลำดับ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และคณะ

นายวรวิทย์ บุญเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะ

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และคณะ

นายวรวิทย์ บุญเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
และคณะ

คุณจิตอารีย์ มุงคุณ
ผู้จัดการการประปาสาขาประชาชื่น และคณะ 

พ.ต.อ. กฤษณ์พนธ์ เพ็ชรสดศิลป์
ผู้กำกับและข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

คุณจิตอารีย์ มุงคุณ
ผู้จัดการการประปาสาขาประชาชื่น และคณะ 

พ.ต.อ. กฤษณ์พนธ์ เพ็ชรสดศิลป์
ผู้กำกับและข้าราชการตำรวจ 
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด และคณะ

นางสาววลิดา หิรัญรัศมีโรจน์ ผู้จัดการ
บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำกัด และคณะ

พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด และคณะ

นางสาววลิดา หิรัญรัศมีโรจน์
ผู้จัดการ บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำกัด
และคณะ

นายกรีพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง และคณะผู้บริหาร

นายมรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร

นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร

นายกวี อารีกุล
ผู้ว่าการประปานครหลวง และคณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร

นายนิรุฒ มณีพันธ์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร

นายนิรุฒ มณีพันธ์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
และคณะผู้บริหาร

4 กุมภาพันธ์ 2564

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด