การประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

11 ธ.ค. 2562
0

การประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 (The 23rd Thai Neuroscience Society Conference 2019) ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา จากหลากหลายหน่วยงานที่มือชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ต่อไป

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ผู้สนใจส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02 554 1900 ต่อ 2906 หรือที่เว็บไซต์ www.cgi.ac.th/tns2019 Email: [email protected]

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด