สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2559

16 ต.ค. 2561
0

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2559 โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นอกจากนั้น ยังจัดให้มีกิจกรรมร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และต่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการพระราชทานแนวพระราชดำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระดับรากหญ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้ทรงน้อมนําแนวพระราชดําริ มาพระราชทานเป็นแนวพระนโยบายในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
16 ตุลาคม 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด