เจ้าฟ้านักออกแบบอัญมณี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของปวงชนชาวไทย

15 ธ.ค. 2560
0

เจ้าฟ้านักออกแบบอัญมณี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี...ของปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ ทรงแสวงหาหนทางเพื่อจะระดมทุนช่วยเหลือราษฎรผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์เสมอมา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดั่งพระดำรัสรับสั่ง

“เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้”

การพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ล้วนจำเป็นต้องใช้ ทุนทรัพย์จำนวนมหาศาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงมีพระดำริให้มีการระดมทุนผ่านกิจกรรมการกุศลในพระดำริต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงใช้พระปรีชาสามารถสร้างสรรค์ งานศิลปะหลากหลายแขนง ในการระดมทุนผ่านโครงการการกุศลต่าง ๆ อาทิ โครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ “เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” โครงการ ดร.น้ำจิต หารายได้เพื่อการกุศล สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะ และทรงใช้พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบ เพื่อระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งผลงานการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี นับเป็นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม

โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด (SIAMGLITTERS 1957) ณ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพระดำริให้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับ อัญมณีที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง ภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 เพื่อนำรายได้ไป สมทบทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ และพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ อัญมณีในคอลเลคชั่นต่าง ๆ ที่ทรงออกแบบ ด้วยพระองค์เองอย่างพิถีพิถัน จากนักแสดงและศิลปินดารา และทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องประดับ อัญมณี เช่น สร้อยคอ ต่างหู เข็มกลัด และแหวน แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร ผ้าพันคอภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ น้ำหอมที่สกัดจากกุหลาบมอญที่ทรงปลูก และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จำนวน 9 กลิ่น รวมทั้งเครื่องประดับมุก ในโครงการถักร้อยสร้อยรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

นอกจากนี้ ยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมประมูลเครื่องประดับอัญมณีชิ้นสำคัญ ๆ อย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศการประมูลที่เต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนานและสร้างความสุขใจแก่ผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยผู้ชนะการประมูลที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญมณี คือ รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ นายสุริยน ศรีอรทัยกุล นางจงกลนี เยี่ยมวัฒนา นางณัฐชา ตันติกุล นางอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นางสุมิตรา กิจอำนวย และ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ตอนหนึ่งว่า

“แรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับและจัดตั้งบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 นั้น เนื่องจากเคยได้รับเชิญให้ออกแบบเครื่องประดับกับ บริษัท แอสปรี(Asprey) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งขายดีมาก และรู้สึกว่ามีราคาสูง อยากให้คนไทยได้ซื้อในราคาที่เป็นเหตุเป็นผลและจับต้องได้ จึงได้ออกแบบเครื่องประดับ โดยใช้เวลากลางคืนในการออกแบบ เพราะเงียบและมีไอเดีย สำหรับชื่อของบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 นั้น มีที่มาจากลูกสาวคนโต (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์) ก็มีบริษัทออกแบบ รับสร้าง ซ่อม วัด เจดีย์ ใช้ชื่อว่า สยามรีโนเวต จึงตั้งชื่อบริษัทของตัวเอง ให้คล้องกัน ส่วน CM มาจากชื่อของตัวเอง คือ Chulabhorn Mahidol ส่วน 1957 ก็เป็นปีเกิดของตัวเอง”

สำหรับการก่อตั้ง บริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ( SIAM GLITTERS 1957) นับเป็นการสานความใฝ่ฝันในเยาว์วัย ของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการมีร้านเครื่องประดับเป็นของพระองค์เอง ด้วยทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้จุดประกายความรักในเครื่องประดับ ดั่งความตอนหนึ่งในหนังสือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชีวินปวงชน จัดทำโดยกรมศิลปากร ว่า
“ … ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแม่ของเราทรงเครื่องประดับที่สวยงามจึงทำให้เราชอบและใฝ่ฝันที่จะมีร้านเครื่องประดับเป็นของตนเองตั้งแต่นั้นมา…”

สำหรับการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ที่ทรงรังสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้น ทรงตั้งพระทัยด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงสละเวลาว่างส่วนพระองค์ เพื่อออกแบบเครื่องประดับอัญมณีทุก ๆ คอลเล็กชั่นจากแผ่นกระดาษ สู่ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความหมายอันทรงคุณค่าเฉพาะตัว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักออกแบบอัญมณี” ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ กอรปกับทรงมุ่งมั่นพระทัยที่จะแบ่งปันความสุขผ่านเส้นสายงานศิลปะออกแบบไปสู่ประชาชนชาวไทย โดยช่างฝีมือที่ดีที่สุด ทรงพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของชิ้นงาน ผสมผสานกับเทคนิคชั้นสูงในการทำชิ้นงานแต่ละชิ้น ทำให้เครื่องประดับ อัญมณีทุกชิ้นที่ทรงสร้างสรรค์ มีความวิจิตรสวยงามประณีตอย่างมีเอกลักษณ์โดยแท้จริง

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
15 ธันวาคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด