สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร

01 ส.ค. 2560
0

“ …ช่วยกรุณาบอกชาวบ้านด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงทิ้งประชาชนเลย ทรงเอาใจใส่เป็นอย่างมาก และข้าพเจ้าทำถวาย แต่คราวนี้ไม่ได้ลงพื้นที่ เพราะข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ป่วย หมอห้ามออกจากบ้านรบกวนท่านผู้ว่าฯ มารับถุงยังชีพ ณ ที่นี่ และ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจทำงาน อันนี้เพื่อประชาชน ประชาชนหมายถึงช่วยประเทศไทย เพราะประชาชนทุกคนเป็นคนไทย… ”

พระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสกลนคร ที่เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา” (Sonca) ที่ได้แผ่เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ดังเช่นจังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ณ ขณะนี้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ที่พักอาศัย ทรัพย์สิน และกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรง

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส และ โรงเรียนธาตุทอง อำนวยวิทย์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้น โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร ได้เชิญพระราชกระแสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยอย่างยิ่ง และทรงเป็นกำลังใจมายังพสกนิกรชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยในขณะนี้

สำหรับพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรทั้งสิ้น 14 ตำบล 182 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 25,443 ครัวเรือน และพบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 116,087 ไร่ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเป็นล้นพ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อสภาพการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยธรรมชาติในครั้งนี้ อีกด้วย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
1 สิงหาคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด