“ดอกไม้จันทน์” รวมพลังแห่งความภักดีร่วมน้อมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

12 มิ.ย. 2560
0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม R117 ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียน ฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร (คลองเตย) จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จิตอาสาซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันมุ่งมั่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างขะมักเขม้นและพิถีพิถันด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นำโดยนายสมหวัง เจียสินเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาร่วมสาธิตและฝึกอบรมในการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นความเรียบง่าย มีความสวยงามและสมพระเกียรติ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ ดอกมาลีศรีจันทน์ ดอกชบาทิพย์ และดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 36 รูปแบบของดอกไม้จันทน์ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย และกำลังใจอาสา ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโอกาสนี้ ถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมถวายความอาลัยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

เกร็ดความรู้ : ดอกไม้จันทน์

ตามคติความเชื่อของชาวพุทธไทยแต่โบราณ การจัดงานฌาปนกิจให้ผู้เสียชีวิต ถือได้ว่าเป็นการแสดงอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน คือ ดอกไม้จันทน์ ด้วยความเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์นี้จะนำดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์ แต่ปัจจุบันราคาแพง จึงเริ่มมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เทียมขึ้นจากวัสดุต่าง ๆ แทน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
12 มิถุนายน 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด