องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

30 ม.ค. 2560
0

“วันนี้…ต้องขอโทษพี่น้องทุกคน ข้าพเจ้ามาถึงช้า เพราะว่าไข้สูงมาก ลุกไม่ขึ้น ปวดไปหมดทั้งตัว ทั้งฉีดยาแล้ว ทั้งกินยาแล้ว กว่าจะค่อยยังชั่วสัก 6 โมงเย็น ก็เลยตัดสินใจว่าตั้งใจจะมาแล้ว ก็ขอให้ได้มาพบพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเพื่อมาให้กำลังใจทุกท่าน และสัญญาว่าต่อไป ทางข้าพเจ้าเองและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็จะทำการช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น…”

จากพระดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน โดยทรงยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า “เกิดเป็นเจ้า ต้องรับใช้ประชาชน”

    

พระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทรงห่วงใยต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสุขอนามัยที่ดีของผู้ประสบอุทกภัย โดยได้พระราชทานพระนโยบายให้สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 4,000 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นการเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นทันที (วันที่ 19 มกราคม 2560 )

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ต่อการยังชีพรวมจำนวน 4,000 ชุด โดยแบ่งไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และในพื้นที่ อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ และ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 3,000 ชุด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการเยียวยารักษาจิตใจให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็ว นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรในยามทุกข์ยาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้ต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
30 มกราคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด