พระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ … สู่พี่น้องชาวใต้

18 ม.ค. 2560
0

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ นับเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ในรอบปี ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อสนองพระบรมราโชบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของพระองค์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ พระตำหนักจักรีบงกช และสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ต่อไป

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้เสด็จออก ณ อาคารโรงรถยนต์หลวง พระตำหนักจักรีบงกช ทรงนำเหล่าข้าราชบริพาร กำลังพลจาก มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2560

นอกจากนั้น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่พระราชทานความเมตตาแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อสภาพการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัย สามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปด้วย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
18 มกราคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด