พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

08 ธ.ค. 2559
0

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวาระแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 50 วัน ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โอกาสนี้ ดร. ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกัน

พิธีฯ เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดหลักสี่ และวัดดอนเมือง จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และปิดท้ายด้วยพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้ร่วมพิธีฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายคำปฏิญาณ น้อมนำทำดีเพื่อ “พ่อ” โดยการเขียนคำปฏิญาณบนแผ่นกระดาษรูปใบโพธิ์ เพื่อน้อมนำและยึด “พระบรมราโชวาท” เป็นหลักในการปฏิบัติงานสืบต่อไป

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบ 50 วัน แห่งการสวรรคตในครั้งนี้ ปวงบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
8 ธันวาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด