งาน “น้ำจิตเพื่อผู้ยากไร้ น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถา”โครงการ ดร.น้ำจิต เพื่อสาธารณกุศล และ โครงการ ดร.น้ำใจ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ร่วมโดยเสด็จพระกุศล เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

14 ก.ค. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “น้ำจิตเพื่อผู้ยากไร้ น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถา” ในโครงการ ดร.น้ำจิต เพื่อสาธารณกุศล และ โครงการ ดร.น้ำใจ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ร่วมโดยเสด็จพระกุศล เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโดยเสด็จพระกุศล ผู้สนับสนุนการจัดงาน และศิลปินดารารับเชิญ พร้อมทั้งเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์สินค้าจากโครงการในพระดำริต่างๆ กิจกรรมการออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในโครงการ ดร.น้ำจิต-น้ำใจ โครงการถักร้อยสร้อยรัก โครงการเซรามิก โครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ โครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตลอดจนกิจกรรมคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคลินิก รักษ์สัตว์ จากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับงาน “น้ำจิตเพื่อผู้ยากไร้ น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถา”จัดขึ้นเพื่อสะท้อนพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระเมตตา ไม่เพียงต่อพสกนิกรชาวไทยผู้ยากไร้แต่ยังทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ป่วยอนาถาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงโปรดให้พระตำหนักจักรีบงกช จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558

โอกาสนี้ พระตำหนักจักรีบงกช ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำจิต” รณรงค์หารายได้เพื่อการกุศล สมทบทุนเพื่อผู้ยากไร้ และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำใจ” เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยจัดทำและออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อประโยชน์ ใช้สอยในโอกาสต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี โทร.0-2598-6635 และ 0-2598-6400 ต่อ 6079

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
14 กรกฎาคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด