องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ

26 ม.ค. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรที่กำลังประสบกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และศรีสะเกษ

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อดูแลสุขภาพระหว่างสภาพอากาศแปรปรวน ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
26 มกราคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด