องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ รวมพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

21 ม.ค. 2558
0

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมผนึกกำลังบุคลากรจิตอาสาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1,500 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และสิ่งของบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในเบื้องต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2558

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
21 มกราคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด