องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

15 ธ.ค. 2557
0
CRI รวมพลัง รวมน้ำใจ ต้านภัยหนาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสนองพระดำริใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยการเชิญชวนบุคลากรจิตอาสาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,500 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2557

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
ลงประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด