“มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ…เพื่อปวงประชา” ในงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

11 ธ.ค. 2557
0

มูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดนิทรรศการ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ…เพื่อปวงประชา” ในงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานและกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ภายใต้พระนโยบายและพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร

ภายในงาน มูลนิธิจุฬาภรณ์ยังได้จัดกิจกรรม “ด้วยใจ…ด้วยกัน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยยากไร้ โดยมีผู้เข้าชมงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมเขียนการ์ดส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์ ในโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากฝีมือชาวบ้านใน “โครงการเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” รวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ดร.น้ำจิต” และ “ดร.น้ำใจ” ด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย สามารถร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ที่ บัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เลขที่บัญชี 026-2-52296-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือที่ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2553-8697-8

ลงประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด