น้ำพระทัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดศรีสะเกษ

01 ส.ค. 2557
0

จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของราษฎร ตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ

ทันทีที่ทรงทราบข่าว ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 600 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยชาวศรีสะเกษเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
1 สิงหาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด