ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย

28 ต.ค. 2556
0

           ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และในพื้นที่ ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 300 ชุด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ลง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด