ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย

18 ต.ค. 2556
0

        ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ และในพื้นที่ ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

06

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ลง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด