ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2561

29 มี.ค. 2561
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2561

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ เพื่อทรงเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งทอดพระเนตรงานด้านการบริการทางการแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 07.35 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 21.55 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด