ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 23 มีนาคม 2560

09 มี.ค. 2560
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วมการประชุมกับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ใน กรอบงานวิจัยเพื่อการพัฒนายา และคณาจารย์จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็ก

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 22.30 น.

   ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด