ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 23 กันยายน 2559

01 ก.ย. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 23 กันยายน 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่บริษัท Asprey (เอสเปร) จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบ และนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ยากไร้ และจะทรงร่วมพิธีลงพระนามความตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน

ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยยูเทรกต์ มหาวิทยาลัยฟรี อัมสเตอร์ดัม และมหาวิทยาลัยอีราสมุส รอตเทอร์ดาม โดยจะมีพิธีลงพระนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ และจะทอดพระเนตรงานวิชาการด้วย ตลอดจนทรงรับฟังการบรรยายงานวิจัยด้านอณูพันธุศาสตร์ และงานวิจัยด้านหู คอ จมูก

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 01.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 06.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด