ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2559

13 มิ.ย. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมหารือและสรุปการดำเนินงานของ คณะกรรมาธิการด้านมลพิษ สุขภาพและการพัฒนาของแลนเชต (Lancet) ในฐานะที่ทรงเป็นกรรมาธิการ และทรงหารือด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับโรงเรียนการแพทย์ของโรงพยาบาลเมานต์ไซนาย (Mount Sinai) และของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 07.35 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 05.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด