ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2559

04 พ.ค. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงงานทางวิชาการและทรงร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาความร่วมมือทางการแพทย์ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คลอเลจ ลอนดอน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 01.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด