ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-17 มกราคม 2559

01 ม.ค. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-17 มกราคม 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทอดพระเนตรงานทางวิชาการ ณ สถาบันมะเร็ง Huntsman Cancer Institute หรือ HCI มหาวิทยาลัยยูทาห์ เมืองซอลเลกซิตี โดยจะทรงฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลคนไข้มะเร็ง ณ สถาบันแห่งนี้ พร้อมทั้ง ทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการค้นพบตัวยา

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด