องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 4-19 เมษายน 2558

03 เม.ย. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 4 – 19 เมษายน 2558

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมการสัมมนานานาชาติเรื่อง “อาณาจักรพืช : แหล่งกำเนิดของยา โภชนเภสัช และเครื่องสำอาง” ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2558 และจะทรงบรรยายนำในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ เมืองมาร์ราคิช ตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการสัมมนา

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG930 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 00.05 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG931 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 05.55 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง 

ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด