คำชี้แจง เรื่องการย้ายการก่อสร้างสถานีหลักสี่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย

09 มิ.ย. 2557
0

ตามข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ เรื่องการย้ายการก่อสร้างสถานีหลักสี่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จากบริเวณเดิม คือ ด้านข้างสถานีรถไฟหลักสี่ ใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ โดยนายจเร รุ่งฐานีย วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย อ้างว่า “แต่เดิมมีการวางจุดของสถานีไว้บริเวณหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จริง แต่เนื่องจากทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้ความเห็นว่า ในการก่อสร้างสถานีดังกล่าวจะทำให้บดบังทัศนียภาพในบริเวณนั้น จึงได้มีการย้ายไปสร้างสถานีในจุดใหม่คือ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ มิใช่เพื่อเอื้อต่อประโยชน์แก่หมู่บ้านฝั่งตรงข้าม ซึ่งมี บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของ” นั้น

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอชี้แจงว่า ข้อมูลและเหตุผลที่นายจเร รุ่งฐานีย กล่าวอ้างเกี่ยวกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการวางจุดของสถานีหลักสี่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแก่หน่วยงานใด ๆ ทั้งสิ้น

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เห็นว่าการก่อสร้างสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสีแดง ณ บริเวณใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากภายในบริเวณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีองค์กรหลักๆ อีก 2 องค์กร คือ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์มากมาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงญาติผู้ป่วยที่จะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ณ บริเวณใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ที่ได้รับอานิสงส์คือประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และนักศึกษา

จากคำอธิบายดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่าการกล่าวอ้างของ นายจเร รุ่งฐานีย วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้ความเห็นว่าการก่อสร้างสถานีหลักสี่บริเวณหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะทำให้บดบังทัศนียภาพเป็นผลให้มีการย้ายสถานีหลักสี่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงจากหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ นั้น ไม่มีมูลความจริง

การย้ายสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบริเวณแยกหลักสี่ จากด้านข้างสถานีรถไฟเดิม ใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปยังบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไอที สแควร์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่จะทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักศึกษาจำนวนมาก และประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกน้อยลง

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด