องค์ประธานสถาบันฯ ทรงห่วงใยต่อเหตุการณ์ยิง เอ็ม 79 ใส่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

08 พ.ค. 2557
2

จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืน เอ็ม 79 ยิงใส่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 2 ลูก เมื่อเวลา 21.30 น. วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันฯ ทรงมีความห่วงใยต่อผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ทุกคน เป็นอย่างยิ่ง

การนี้ ทรงพระกรุณาให้ผู้บริหารประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสม และมีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วย และบุคลากรทุกฝ่าย ด้วย

ดังนั้น ขอให้บุคลากรทุกคนวางใจ และให้ความร่วมมือต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะเพิ่ม ความเข้มงวดในการเข้า-ออก สถาบันฯ และอาคารทุกอาคาร ต่อไปด้วย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด