ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครเข้าโครงการ “อาสาสมัครเพื่อนไทย” ปี 2557 (ประเทศภูฏาน)

24 มี.ค. 2557
0

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการ “อาสาสมัครเพื่อนไทย” (Friends From Thailand – FFT) ปี 2557 จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดใน ประกาศสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย  
สามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ ใบสมัครอาสาสมัคร  

ปฏิทินการดำเนินงาน ปี 2557

ลำดับที่การดำเนินงานช่วงเวลา
1การประสานงาน สพร. เพื่อดำเนินโครงการก.พ.57
2รับสมัคร4 – 30 เม.ย.57
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์8 พ.ค.57
4สอบสัมภาษณ์/สอบภาษาอังกฤษ/ประกาศผลสอบ12-23 พ.ค. 57
5อบรมเตรียมความพร้อมมิ.ย.-ก.ค.57
6ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก26-30 ก.ค.57
 เริ่มปฏิบัติงาน1 ก.ย.57

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด