องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเปิดโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา

28 ส.ค. 2556
0

 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ณ บริเวณโซนเอเทรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการเสด็จเป็นประธานในงานเปิดโครงการหารายได้ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นการดำเนินงานจาก กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา ที่ทรงให้การสนับสนุน และทรงมีพระวินิจฉัยให้จัดตั้งเป็น มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น โดยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

 

 

ในการนี้ ทรงเปิดโครงการฯ และพระราชทานสัมภาษณ์ถึงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ และผลิตภัณฑ์ “ดร.น้ำใจ” ที่ทรงมีพระดำริให้จัดทำขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้มีอุปการคุณ และศิลปินดาราที่ให้การสนับสนุนโครงการฯนี้ จากนั้น ได้เสด็จเยี่ยมชมและทรงร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯภายในงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฯในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก  

          มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เจ้าของสัตว์ป่วยที่ไม่สามารถรับภาระ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอในการชำระค่ารักษาพยาบาลได้ และเพื่อให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยอนาถาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พระตำหนักจักรีบงกช และโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำใจ” เช่น เสื้อยืด, ถ้วยเซรามิคพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยง, กระเป๋าลดโลกร้อน, สมุดบันทึก, แผ่นแม่เหล็กติดตู้เย็น, และร่ม เป็นต้น เพื่อหารายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “ดร.น้ำใจ ได้ที่ พระตำหนักจักรีบงกช โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, และ เดอะมอลล์ บางกะปิ สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี 043-7-30275-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด