ผลิตภัณฑ์ “ดร.น้ำใจ” เพื่อ “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”

31 ก.ค. 2556
1

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาให้สื่อมวลชนเข้าร่วมงานพระราชทานสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการหารายได้ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระกรณียกิจ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ป่วย หรือผู้นำสัตว์มารักษา ที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่สามารถรับภาระ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะชำระค่ารักษาพยาบาลได้ ก็ให้สามารถชำระเพียงบางส่วนได้ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาล สัตว์ป่วยอนาถา” ขึ้น ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546

         ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระตำหนักจักรีบงกช จึงร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดตั้ง โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ขึ้น โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ดร. น้ำใจ” ได้แก่ เสื้อยืด, ถ้วยเซรามิคพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยง และกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน เพื่อหารายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”

     ผู้สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “ดร. น้ำใจ” ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ร้าน “ดร. น้ำใจ” พระตำหนัก จักรีบงกช และโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2556 สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาชิดลม, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ

     สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี:043-7-302-75-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด