องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม WHO Regional Workshop on Chemical Safety

02 ก.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็น องค์ประธานเปิดการประชุม WHO Regional Workshop on Chemical Safety ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในฐานะศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศกลุ่มสมาชิกขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีจาก 11 ประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางบริหารจัดการและทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำสารเคมีมาใช้ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

ลง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด