องค์ประธานสถาบันฯ พระราชทานสิ่งของให้นักเรียนในพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 03 และ 09 จังหวัดสระแก้ว

02 ก.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 600 ชุด ไปมอบให้นักเรียนในพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 03 และ 09 จังหวัดสระแก้ว (ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2556)
                                                             

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด