ขอเชิญร่วมงาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

06 ธ.ค. 2555
0

เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2555

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เสด็จเปิดงาน “เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ หน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ผู้ทำการแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และบุคลากรภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

  ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือเพื่อพัฒนา…นำปวงประชาร่มเย็น” การแสดงและจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์ของพระองค์ใน โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” โดยทรงร่วมอุดหนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วย

นอกจากนี้ ทรงเดินเยี่ยมชมสินค้าพื้นบ้านและพันธุ์ไม้ต่างๆ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้านในครั้งนี้

     งาน “เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2555 เพื่อนารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วย ดูแลทุกข์สุขผู้ยากไร้ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาส ตลอดจนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติยังที่ต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปร่วมงานดังกล่าว สามารถร่วมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ดังนี้

  • เงินสด บริจาคได้ที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี 026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ส่งหลักฐานการบริจาคไปที่ โทรสาร 0-2574-0608 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
  • สั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และขอรับใบเสร็จได้โดยส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2574-0622 ต่อ 7203

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด