มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554

15 ส.ค. 2555
0

มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554

          มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 17 ราย ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ลง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด