องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2555

21 ก.ค. 2555
0

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนประเทศแคนาดา องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงเข้าร่วมการหารือทางวิชาการ และทรงบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม และงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งทรงฟังการบรรยายเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นสารฆ่าแมลง และวัชพืช ตลอดจนทอดพระเนตรศูนย์วิจัยไวน์ ณ คณะระบบที่ดินและอาหาร มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย นครแวนคูเวอร์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง การวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2555 จากนั้น จะมีพระดำรัสเปิดและทรงบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องโรคมะเร็งของตับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมืองเบเทสดา รัฐแมรีแลนด์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX708 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันนเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.20 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX701 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17. 30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด