กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์ประธานสถาบันฯ

05 ก.ค. 2555
0

มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2555 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รวมทั้งข้าราชบริพาร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร การแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ “โครงการถักร้อย-สร้อยรัก” การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการพิเศษ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปอด และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ด้วยมีพระปณิธานที่จะนำความก้าวหน้าด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

วีดิทัศน์การบรรยายธรรมเรื่อง "จิตปัญญานำพาชีวิตงาม" โดย พระธรรมโกศาจารย์

ลงข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ลงวีดีทัศน์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด