ประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย

01 ก.พ. 2555
0

 

          ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญของสภากาชาดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นานกว่า 5 ปี รวมปริมาณที่บริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้ารับประทานจาก พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด