สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยผู้ประสพอุทกภัย และได้พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนรวม 2,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ ในจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร

20 ก.ย. 2554
0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จึงได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยในวันที่14 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น.ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 ชุด และในเวลา 13.00 น. ณ วัดดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,000 ชุด

ทั้งนี้ พร้อมกับได้แจ้งให้ทราบถึงพระประสงค์ และความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสิ่งของต่างๆในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าและเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญยิ่ง

ในการนี้ได้พระราชทานหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ด้วย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด