องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เครือรัฐเปอร์โตรีโก และเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

14 ก.ค. 2554
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เครือรัฐเปอร์โตรีโก และเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และจะทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับโรงเรียนแพทย์เมาท์ ไซไน ณ นครนิวยอร์ก (The Mount Sinai Medical Center, New York) ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ในการเสด็จเยือนเครือรัฐเปอร์โตรีโก องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ “บทบาทของสุภาพสตรีในวงการวิทยาศาสตร์” โดยจะทรงบรรยายประสบการณ์ในฐานะนักวิชาการเคมีสตรีไทย ในการประชุมวิชาการระดับโลกของสมาคมวิชาการนานาชาติด้านเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 43 (43rd IUPAC World Chemistry Congress) ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยเปอร์โตรีโก ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ เมืองซานฮวน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว จะมีพิธีสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสตรีผู้ทรงเกียรติที่มีบทบาทดีเด่น สาขาวิชาเคมี ประจำปีคริสต์ศักราช 2011 อันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลของสมาคมเคมีสหรัฐอเมริกา

จากนั้นจะเสด็จต่อไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อทรงบรรยายนำในหัวข้อ “สารก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม: การได้รับสัมผัสและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก (Environmental Carcinogens: Exposure and Impacts on Children’s Health)” ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพอนามัยของเด็กจากสิ่งแวดล้อม (Scientific Conference to launch the Children’s Health and Environment Program) ณ สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของเด็กควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันดังกล่าว

องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX708 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.25 น.และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX709 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 23.40 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด