องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2554

28 พ.ค. 2554
0

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมประจำปีของคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งจะจัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2554

ต่อจากนั้น จะเสด็จเยือนกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในฐานะทรงเป็นแขกของรัฐบาล ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2554 ในโอกาสนี้ จะทรงรับการถวายรางวัลกิตติมศักดิ์ (Honorary Award) จากสถาบัน เอ็น.ดี.เซลินสกี้ (N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, ZIOC) แห่งสภาวิชาการสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญๆ จำนวนมากของสถาบัน มีผลงานซึ่งเป็นความก้าวหน้าระดับโลกด้านเคมี ในปัจจุบันสถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้นำทางวิทยาศาสตร์ด้านอินทรีย์เคมีและชีวอินทรีย์เคมี ผลงานวิจัยของสถาบันสามารถช่วยแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศรัสเซียมาโดยตลอด ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถาบันแล้ว

ในการนี้ จะทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย ดี.เมนเดเลเยฟ (D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีเคมีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 130 ปี ได้ผลิตและฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเคมีคุณภาพสูงจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรัสเซียอย่างยั่งยืน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นองค์รวมทั้งด้านการวิจัย การผลิต การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นไปในด้านส่งเสริมคุณภาพการวิจัย การสอน และการจัดการ มหาวิทยาลัย ดี. เมนเดเลเยฟ จึงเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีเคมีระดับเยี่ยมยอดที่สุดของสหพันธรัฐรัสเซีย

และทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg State University) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีอายุ 285 ปี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญด้านงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวัฒนธรรม มีอดีตคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จหรือมีผลงานค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลรวมอยู่ด้วยถึง 7 คน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้านการวิจัยและการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเครือข่ายของความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติมีอยู่ถึง 230 แห่งทั่วโลก

ในวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2554 องค์ประธานสถาบันฯ ทรงพบกับนายวลาดีมีร์ ปูติน (Mr.Vladimir Putin) นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.25 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 14.35 น.

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด