องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-19 มิถุนายน 2553

03 มิ.ย. 2553
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-19 มิถุนายน 2553       ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University President’s Council) ครั้งที่ 7 ณ นครนิวยอร์ก ตามคำกราบทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียว

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทรงร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและนักวิจัยอาวุโสสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานใน “โครงการวิจัยโรคมะเร็งของตับและท่อน้ำดี” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งทรงร่วมหารือตลอดจนทอดพระเนตรงานวิจัยด้านเคมีเกี่ยวกับการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมืองเบเทสดา (National Institutes of Health (NIH), Bethesda Campus)

อนึ่ง ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ จะพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการ และชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองที่เสด็จเยือนและรัฐใกล้เคียงได้เข้าเฝ้า ณ นครนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX708 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 10.20 น. และจะเสด็จกลับโคยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX709 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 23.40 น.

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด