ดร.มนทกานติ์ จิตต์แจ้ง นักวิจัยห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น

      ดร.มนทกานติ์ จิตต์แจ้ง นักวิจัยห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีได้รับเชิญจาก Professor Toshio Nishikawa Coordinator of ACPCEOCA ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชม Osaka University, Nagoya University, the University of Tokyo และ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2553 โดย Japan Society for Promotion of Sciences (JSPS) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการ Asian Core Program เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งสิ้น โดยการเดินทางไปให้การบรรยายพิเศษดังกล่าว เป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วย

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด