งานเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลทางวิชาการระดับนานาชาติ 2 รางวัล

18 ม.ค. 2553
0

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ด้วย ในปีพุทธศักราช 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

  1. Windaus Medal รางวัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่น และมีบทบาทสำคัญ ด้านความก้าวหน้าของสาขา วิชาอินทรีย์เคมี
  2. Ramazzini Award รางวัลสำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอาชีวเวชศาสตร์

เพื่อเป็นการถวายสดุดีพระเกียรติคุณเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ พระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก คณะผู้บริหารมูลนิธิจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด