องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2552

13 ต.ค. 2552
0

      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือน เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2552 ตามคำกราบทูลเชิญของ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ลุทซ์ ทีเซอ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอดีตผู้อำนวยการสถาบันอินทรีย์เคมี และชีวโมเลกุลเคมี มหาวิทยาลัย Georg-August Goettingen

     ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงรับการถวาย เหรียญรางวัล วินดัส เมดัล ณ มหาวิทยาลัย Georg-August Goettingen ในวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2552 ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิทยาศาสตร์สาขาเคมีในประเทศไทย และจะพระราชทานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Drug Discovery Research: A Journey of a Thai Scientist” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ของการจัดปาฐกถาอดอลฟ์-วินดัส-เกดัสนิส ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด