องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน และสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 9-25 กรกฎาคม 2552

09 ก.ค. 2552
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 9 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจะเสด็จต่อไปเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 17 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน องค์ประธานสถาบันฯ เข้าเฝ้าเจ้าชายเฟลิเป มกุฎราชกุมารแห่งสเปนและพระชายา และเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยโรคมะเร็งที่สำคัญ คือสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติของสเปน และสถาบันมะเร็ง เอ็ม.ดี.แอนเดอสัน สาขาประเทศสเปน

ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส ทรงเสด็จไปทรงร่วมการประชุมภาคพื้นยุโรปครั้งที่ 6 เกี่ยวกับเคมีในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสัตว์ทะเล (The 6th European Conference on Marine Natural Products) และทรงบรรยายนำในหัวข้อ “Marine Natural Products as an inspiration for Drug Discovery” ในการประชุมดังกล่าว ณ เมืองปอร์โต

รายละเอียดการประชุม ดูได้ที่

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด